(√49)×2³×5³ / by Honza Cervenka

Vůbec jsem si nevšiml, že počet návštěvníků již přesáhl počet uvedený v nadpise!

Děkuju moc! (Snad je co číst...)
Posted in   Tags:
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF